Vật liệu hấp thụ nước tốt nhất - xử lý nước thải (video)

April 30, 2021

Giới thiệu

Video này là về vật liệu hấp thụ nước - natri polyacrylate. Vật liệu thấm này hiện là giải pháp xử lý nước thải hiệu quả nhất về chi phí.

Trong video, quá trình hấp thụ nước thải bằng vật liệu được mô phỏng.

Copyright © 2023 Natri Polyacrylate - Manufacturers.Best
chevron-down