Natri polyacrylate-vật liệu hấp thụ của bao cát inflatable

April 30, 2021

* Bài viết này là về một trong những ứng dụng của natri polyacrylate - vật liệu thấm của bao cát bơm hơi chứa đầy nước sandless.


Túi khí thổi

Thay thế cho bao cát lũ truyền thống, bao cát bơm hơi được lấp đầy bằng natri polyacrylate.
Bao cát inflatable chỉ 200-300 gram. Sau khi hấp thụ nước, trọng lượng có thể lên tới 20 KG.

Lợi thế

  • Nhẹ (200 gram) trước khi họ đang sử dụng, hàng ngàn túi có thể được nhanh chóng vận chuyển trong một van.
  • Hút bụi-đóng gói có sẵn và bạn có thể lưu trữ nó ở khắp mọi nơi để ngăn ngừa lũ lụt & any spill issues;
  • Túi khí thổi được dễ dàng hơn để mang & Pile lên, quá trình hấp thụ chỉ mất một vài phút.

Sử dụng

Bao cát inflatable không chỉ được sử dụng để chống lũ lụt mà còn giải quyết các vấn đề tràn ở khắp mọi nơi:

Copyright © 2023 Natri Polyacrylate - Manufacturers.Best
chevron-down