Cách tốt nhất để quản lý chất thải công nghiệp: natri Polyacrylate

April 30, 2021

Quản lý chất thải công nghiệp

Bài này viết về một trong những ứng dụng của natri polyacrylate-quản lý chất thải công nghiệp. Natri polyacrylate có thể hấp thụ các chất thải nguy hiểm, không nguy hiểm, bị ô nhiễm và các chất thải được quy định khác.

Natri polyacrylate

Là một vật liệu polymer siêu thấm, natri polyacrylate có thể hấp thụ nước tinh khiết lên đến hàng trăm lần trọng lượng của nó và chuyển sang dạng gel - có thể dễ dàng điều trị.

Toàn bộ quá trình hấp thụ chỉ mất vài phút.


Lợi ích của natri polyacrylate

 • Dễ sử dụng;
 • & Absorbent rate; hấp thụ nước cao
 • Sẽ không phát hành lỏng dưới áp lực;
 • Mùi kiểm soát;
 • Tùy biến tài sản (đối với chất lỏng chất thải cụ thể);
 • Không phân hủy và có một hấp thụ cao do đó ngăn ngừa rò rỉ;
 • Chất lỏng chất thải bao gồm:
  • Chất thải nguy hại;
  • Chất thải không nguy hại;
  • Chất thải ô nhiễm;
  • Quy định chất thải khác.
Copyright © 2023 Natri Polyacrylate - Manufacturers.Best
chevron-down